uzgajivačnica njemačkih ovčara "VON HAUS DALIBOR"

Ida Valboro

HD normal, ED normal, DNA gepruft

Ocjena: vrlo dobar

9.7.2023. Križevci HKS - UZGOJNI PREGLED

video
video (rad sa jastukom)
video (osvajanje plijena)