uzgajivačnica njemačkih ovčara "VON HAUS DALIBOR"

- FPr 1-3 (A)
- UPr 1-3 (B)
-
SPr 1-3 (C)

- BH/VT - min. 12 mj.
- IGP 1 - min. 18 mj.
-
IGP 2 - min. 19 mj.
- IGP 3 - min. 20 mj.

- IFH V- min. 18 mj.
- IFH 1 - min. 18 mj.
- IFH 2 - min. 20 mj.

- IGP FH

- NP-A - min. 12 mj.

- uzgojni pregled / korung

- individualni rad

Stručne kvalifikacije:

- sudac za rad školovanih pasa

- instruktor za rad školovanih pasa

- voditelj tečaja

- markirant

- postavljač traga

- vodič psa

- vodič psa pratioca BH/VT

YouTube von Haus Dalibor