uzgajivačnica njemačkih ovčara "VON HAUS DALIBOR"

Argos od Želinskeho meandru

HD normal, ED normal, DNA gepruft

Ispiti: Wesen test, BH,

Ocjena: vrlo dobar

5.2.2023. Čakovec HKS - UZGOJNI PREGLED


video
video (rad sa rukavom)
video (trag)
video (odaziv)
video (kontra)
video (aport)
video (lezi)
video (idi + odaziv)
video (odaziv)
video (slobodno pračenje)
video (bijeg i ponovni napad)
video (slobodno pračenje)
video (trag)
video (slanje naprijed)
video (preskoci 65 cm)
video (koncentracija kod hodanja uz nogu)
video (počeci učenja aporta preko prepreke - 80cm)
video (savladavanje metalnih stepenica i visine)
video (reakcija na nestabilnu podlogu)
video
(počeci rada obrane sa jastukom)
video (hodanje uz nogu)