uzgajivačnica njemačkih ovčara "VON HAUS DALIBOR"

Hyper Valboro

HD normal, ED normal, DNA gepruft

Ispiti: BH

Ocjena: vrlo dobar

11.9.2022. Križevci HKS - UZGOJNI PREGLED


video
video (rad sa kobasicom)
video
(aport)
video (odaziv)
video (1. trening na traci)
video (bijeg)
video (rad sa rukavom)
video (savladavanje metalnih stepenica)
video
(trening na visini)
video (reakcija na nestabilnu podlogu)
video (rad sa jastukom)